top of page
L_VanCruchten_rgb.png
Vergoedingen

Met alle bekende zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten, hiervoor gelden verschillende tarieven. De zorgverzekeraar vergoedt standaard 3 uur in het basispakket, met extra uren in de aanvullende pakketten. De kosten worden bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, houdt u hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico.

Neem gerust contact met mij op, ik informeer u graag in uw specifieke situatie. Er zijn namelijk een aantal uitzonderingen waardoor u wellicht wel gewoon voor vergoeding in aanmerking komt en niet uw eigen risico hoeft aan te spreken.

Ketenzorg voor chronische aandoeningen

Heeft u Diabetes Mellitus, COPD (chronische luchtwegaandoening) of risico op cardiovasculaire aandoeningen (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) dan kan de huisarts u doorverwijzen via de zogeheten ‘ketenzorg’. Wanneer u via deze weg doorverwezen wordt naar de diëtist krijgt u de dieetadvisering vergoed en valt deze vergoeding niet onder het eigen risico. Ook hierover informeer ik u graag.

 

Vrije toegankelijkheid

De diëtist is tegenwoordig direct toegankelijk. Dit betekent dat er niet meer verplicht een verwijzing nodig is van een arts.  

Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling als u zonder verwijsbrief komt. Om die reden geef ik de voorkeur aan een behandeling met een verwijsbrief en adviseer ik u om deze te regelen via uw arts.

Verhindering

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren kan het voorgenomen consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Mix groen_lr.jpg
Contact
Vergoedingen
bottom of page